-(0.15*[x-6.35]^2)+15.82<y<-(0.18*[x-7.135]^2)+16.7,4.04<x<5.38,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.18*[x-8.960000000000001]^2)+15.82<y<-(0.14*[x-6.99]^2)+16.52,5.38<x<7.48,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.18*[x-8.960000000000001]^2)+15.82<y<-(0.8100000000000001*[x-5.545]^2)+15.71,4.31<x<5.38,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.945*[x-7.25]^2+3.7<y<-(0.74*[x-5.7]^2)+15.92,4.2<x<4.31,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.945*[x-7.25]^2+3.7<y<-(0.99*[x-5.63]^2)+16.3,x<4.2,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.19*[x-7.22]^2)+15.4<y<-(0.14*[x-6.99]^2)+16.52,7.48<x<7.9,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.11*[x-4.86]^2)+17<y<-(0.14*[x-6.99]^2)+16.52,7.9<x<8.289999999999999,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.11*[x-4.86]^2)+17<y<-(4.95*[x-9.390000000000001]^(1/3))+11.2,8.289999999999999<x<8.82,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(4.95*[x-8.56]^(1/3))+11<y<-(0.42*[x-6.3]^2)+17,7.9<x<8.1,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(0.6*[x-8.720000000000001]^2)+15<y<-(0.42*[x-6.3]^2)+17,8.1<x<8.529999999999999,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.26*[x-30.81]^2+11.37<y<-(0.02*[x-31.96]^2)+12.27,29.12<x<31.05,vector(r,g,b)=vector(237/255,144/255,120/255)

0.26*[x-30.81]^2+11.37<y<-(0.02*[x-45.46]^2)+16.4,31.05<x<31.13,vector(r,g,b)=vector(237/255,144/255,120/255)

0.22*[x-30.24]^2+11.22<y<-(0.02*[x-45.46]^2)+16.4,31.13<x<32.48,vector(r,g,b)=vector(237/255,144/255,120/255)

0.22*[x-30.24]^2+11.22<y<-(0.08*[x-29.84]^3)+14.5,32.48<x<32.73,vector(r,g,b)=vector(237/255,144/255,120/255)

-(0.84*[x-23.96]^2)+15.57<y<-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67,23.3<x<23.53,vector(r,g,b)=vector(1,1,1)

y=-(0.18*[x-7.135]^2)+16.7,4.04<x<5.38

y=-(0.14*[x-6.99]^2)+16.52,5.37<x<8.289999999999999

y=-(4.95*[x-9.390000000000001]^(1/3))+11.2,8.300000000000001<x<8.82

y=-(0.42*[x-6.3]^2)+17,7.82<x<8.529999999999999

y=-(0.11*[x-4.86]^2)+17,7.82<x<8.82

y=-(0.6*[x-8.720000000000001]^2)+15,8.1<x<8.529999999999999

y=-(0.15*[x-6.35]^2)+15.82,4.04<x<5.76

y=-(0.8100000000000001*[x-5.545]^2)+15.71,4.31<x<5.45

y=-(0.18*[x-8.960000000000001]^2)+15.82,4.31<x<7.48

y=-(0.74*[x-5.7]^2)+15.92,4.2<x<4.33

y=-(0.99*[x-5.63]^2)+16.3,3.99<x<4.2

y=0.945*[x-7.25]^2+3.7,4<x<4.3

y=-(0.19*[x-7.22]^2)+15.4,7.351<x<7.9

y=-(4.95*[x-8.56]^(1/3))+11,7.9<x<8.1

-(0.42*[x-6.3]^2)+17<y<-(0.11*[x-4.86]^2)+17,7.82<x<8.52,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(4.95*[x-8.56]^(1/3))+11<y<-(0.6*[x-8.720000000000001]^2)+15,8.1<x<8.52,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

5.918*[x-9.833]^(1/3)+19<y<-(0.11*[x-4.86]^2)+17,8.52<x<8.82,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

5.918*[x-9.833]^(1/3)+19<y<-(4.95*[x-9.390000000000001]^(1/3))+11.2,8.82<x<9.23,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.08*[x-1.5]^2+8.59<y<0.08599999999999999*[x-1.5]^2+9.65,5.02<x<8.52,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.08*[x-1.5]^2+8.59<y<2.09*[x-1.8]^0.5+6.96,3.89<x<5.02,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

1.867*[x-1.56]^0.5+6.2<y<2.09*[x-1.8]^0.5+6.96,3.08<x<3.89,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

2.33*[x-2.73]^0.5+7.1<y<2.09*[x-1.8]^0.5+6.96,2.82<x<3.08,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.26*[x-1.86]^0.5)+7.7<y<2.09*[x-1.8]^0.5+6.96,1.87<x<2.82,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.26*[x-1.86]^0.5)+7.7<y<-(1.25*[x-2.82]^0.5)+7.9,1.87<x<3.39,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.2*[x-4.53]^2+5.89<y<-(1.25*[x-2.82]^0.5)+7.9,3.39<x<4.04,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.01*[x-12.66]^2+5.2<y<0.155*[x-5.61]^2+6.17,4.04<x<4.43,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.01*[x-12.66]^2+5.2<y<0.04*[x-6.27]^2+6.25,4.43<x<8,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.06*[x-12.66]^2)+6.7<y<0.04*[x-6.27]^2+6.25,8<x<8.74,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.04*[x-4.3]^2)+6.57<y<0.04*[x-6.27]^2+6.25,8.74<x<9.41,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.19*[x-13.53]^2)+8.800000000000001<y<0.04*[x-6.27]^2+6.25,9.41<x<10.5,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

y=-(4.95*[x-8.56]^(1/3))+11,8.1<x<8.390000000000001

y=-(4.95*[x-9.390000000000001]^(1/3))+11.2,8.82<x<9.23

y=5.918*[x-9.833]^(1/3)+19,8.52<x<9.23

y=0.08*[x-1.5]^2+8.59,3.89<x<8.52

y=1.867*[x-1.56]^0.5+6.2,3.08<x<3.9

y=2.33*[x-2.73]^0.5+7.1,2.82<x<3.095

y=-(1.25*[x-2.82]^0.5)+7.9,2.8<x<3.6

y=0.155*[x-5.61]^2+6.17,3.59<x<4.43

y=0.04*[x-6.27]^2+6.25,4.43<x<10.35

y=0.08599999999999999*[x-1.5]^2+9.65,5.02<x<8.390000000000001

y=2.09*[x-1.8]^0.5+6.96,1.87<x<5.02

y=-(1.26*[x-1.86]^0.5)+7.7,1.87<x<3.39

y=0.2*[x-4.53]^2+5.89,3.39<x<4.04

y=0.01*[x-12.66]^2+5.2,3.94<x<8

0.21*[x-10.78]^2+2.04<y<-(0.04*[x-4.3]^2)+6.57,8.74<x<9.41,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.21*[x-10.78]^2+2.04<y<-(0.19*[x-13.53]^2)+8.800000000000001,9.41<x<10.5,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.21*[x-10.78]^2+2.04<y<-(0.1*[x-14.05]^2)+8.300000000000001,10.5<x<12.85,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.21*[x-10.78]^2+2.04<y<-(0.02*[x-17.66]^2)+8.619999999999999,12.85<x<15.03,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32<y<0.21*[x-10.78]^2+2.04,14.73<x<15.03,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32<y<-(0.02*[x-17.66]^2)+8.619999999999999,15.03<x<16.54,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32<y<-(0.04*[x-15.62]^2)+8.619999999999999,16.54<x<17.9,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32<y<-(0.05*[x-20.86]^2)+8.85,17.9<x<18.28,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.03*[x-17.16]^2)+6.1<y<-(0.05*[x-20.86]^2)+8.85,18.28<x<19.96,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.04*[x-28.62]^2+2.85<y<-(0.05*[x-20.86]^2)+8.85,19.96<x<20.53,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.04*[x-28.62]^2+2.85<y<-(0.05*[x-20.86]^2)+8.85,20.53<x<24.34,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.04*[x-28.62]^2+2.85<y<0.02*[x-29.4]^3+10.91,24.34<x<25.24,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.21*[x-27.6]^3)+0.63<y<0.02*[x-29.4]^3+10.91,25.24<x<25.7,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.21*[x-27.6]^3)+0.63<y<0.02*[x-20.33]^3+6.8,25.7<x<26.37,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.21*[x-27.6]^3)+0.63<y<-(0.18*[x-28.38]^3)+9.75,26.37<x<27.72,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.028*[x-28.08]^3+0.62<y<-(0.14*[x-26.9]^3)+9.91,27.72<x<28.55,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.028*[x-28.08]^3+0.62<y<-(0.11*[x-30.97]^3)+7.72,28.55<x<30.31,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.04*[x-16.09]^2)+5.17<y<-(0.06*[x-12.66]^2)+6.7,7.73<x<8.74,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.04*[x-16.09]^2)+5.17<y<0.1*[x-4.22]^2+4,5.76<x<7.73,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.03*[x-2.73]^3+0.07000000000000001<y<0.1*[x-4.22]^2+4,4.13<x<5.76,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(4.1*[x-3.76]^(1/3))+2.88<y<0.137*x+3.43,3.7382<x<4.13,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.1*[x-4.22]^2+4<y<0.03*[x-6.46]^2+4.67,4.13<x<6.79,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.137*x+3.43<y<0.03*[x-6.46]^2+4.67,3.03<x<4.13,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

1.04*[x-2.33]^0.5+2.98<y<0.03*[x-6.46]^2+4.67,2.4<x<3.03,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

1.04*[x-2.33]^0.5+2.98<y<0.15*[x+1.2]^3-2.17,2.33<x<2.4,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.53*[x-2.82]^3+3.12<y<0.15*[x+1.2]^3-2.17,2.02<x<2.33,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

2.42*[x-30.3]^0.5+2.95<y<-(0.11*[x-30.97]^3)+7.72,30.31<x<31.25,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.09*[x-29.49]^3+0.87<y<-(1.66*[x-30.3]^0.5)+3.38,30.31<x<30.71,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.09*[x-29.49]^3+0.87<y<-(1.58*[x-30.7]^0.5)+2.53,30.69<x<31.27,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999<y<2.42*[x-30.3]^0.5+2.95,30.95<x<31.25,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999<y<0.32*[x-30.98]^3+7.71,31.25<x<32.32,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999<y<-(0.42*[x-30.53]^2)+9.85,32.32<x<33.08,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999<y<-(0.42*[x-33.78]^2)+7.35,33.08<x<35.14,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.07000000000000001*[x-33.5]^3)+1.39<y<1.3*[x-33.93]^2+1.16,34.28<x<35.14,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.27*[x-36.9]^3+2.41<y<-(0.34*[x-32.7]^2)+8.6,35.14<x<36.24,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.27*[x-36.9]^3+2.41<y<0.05*[x-40.53]^2+3.4,36.24<x<38.55,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.09*[x-15.32]^2+1.29<y<0.21*[x-10.78]^2+2.04,11.93<x<15.03,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.09*[x-15.32]^2+1.29<y<-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32,15.03<x<15.53,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.03*[x-15.32]^2+1.27<y<-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32,15.53<x<18.15,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.03*[x-22.7]^2)+2.12<y<-(0.03*[x-17.16]^2)+6.1,18.15<x<19.96,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.03*[x-22.7]^2)+2.12<y<0.04*[x-28.62]^2+2.85,19.96<x<25.24,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.03*[x-22.7]^2)+2.12<y<-(0.21*[x-27.6]^3)+0.63,25.24<x<25.8,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.66*[x-30.3]^0.5)+3.38<y<2.42*[x-30.3]^0.5+2.95,30.29<x<30.69,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.58*[x-30.7]^0.5)+2.53<y<2.42*[x-30.3]^0.5+2.95,30.29<x<30.95,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.58*[x-30.7]^0.5)+2.53<y<-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999,30.95<x<31.27,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.09*[x-29.49]^3+0.87<y<-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999,31.27<x<31.55,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.7*[x-32.55]^2+0.9399999999999999<y<-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999,31.55<x<33.43,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

1.3*[x-33.93]^2+1.16<y<-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999,33.43<x<35.63,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.07000000000000001*[x-33.5]^3)+1.39<y<0.27*[x-36.9]^3+2.41,35.18<x<36,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.6899999999999999*[x-36.62]^2+0.05<y<0.27*[x-36.9]^3+2.41,36<x<37.35,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.6899999999999999*[x-38.05]^2+0.12<y<0.27*[x-36.9]^3+2.41,37.35<x<38.55,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.6899999999999999*[x-38.05]^2+0.12<y<0.8/(x-40.85)+3.93,38.55<x<38.7,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.57*[x-39]^2+0.35<y<0.8/(x-40.85)+3.93,38.7<x<39.74,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.41*[x-39.1]^2+0.9<y<0.8/(x-40.85)+3.93,39.74<x<40.5,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.03*[x-2.73]^3+0.07000000000000001<y<-(4.1*[x-3.76]^(1/3))+2.88,3.7382<x<4.07,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.03*[x-2.73]^3+0.07000000000000001<y<0.137*x+3.43,3.03<x<3.7382,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.03*[x-2.73]^3+0.07000000000000001<y<1.04*[x-2.33]^0.5+2.98,2.98<x<3.03,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.95*[x-2.77]^3)+0.1<y<1.04*[x-2.33]^0.5+2.98,2.33<x<2.98,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.95*[x-2.77]^3)+0.1<y<0.53*[x-2.82]^3+3.12,1.62<x<2.33,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.15*[x+1.2]^3-2.17<y<[[0.9399999999999999]^2-[x-1.75]^2]^0.5+4.55,2.02<x<2.469,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.53*[x-2.82]^3+3.12<y<[[0.9399999999999999]^2-[x-1.75]^2]^0.5+4.55,1.68<x<2.02,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.2*[x-0.34]^(1/2))+2.7<y<[[0.9399999999999999]^2-[x-1.75]^2]^0.5+4.55,0.84<x<1.68,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.2*[x-0.34]^(1/2))+2.7<y<2.1*[x-0.9399999999999999]^3+4.81,0.02<x<0.84,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(5.03*[x+0.78]^(1/3))+7.85<y<2.1*[x-0.9399999999999999]^3+4.81,x<0.37,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

1.23*[x-29.82]^2+7.07<y<0.43*[x-30.38]^2+9.17,27.8<x<28.38,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.32*[x-30.98]^3+7.71<y<0.25*[x-30.53]^2+9.17,31.25<x<32.19,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.11*[x-30.97]^3)+7.72<y<0.25*[x-30.53]^2+9.17,30.04<x<31.25,vector(r,g,b)=vector(0.976,0.776,0.38)

-(0.11*[x-30.97]^3)+7.72<y<0.43*[x-30.38]^2+9.17,28.38<x<30.04,vector(r,g,b)=vector(0.976,0.776,0.38)

y=-(0.02*[x-17.66]^2)+8.619999999999999,12.85<x<16.54

y=-(0.04*[x-15.62]^2)+8.619999999999999,16.5<x<17.9

y=-(0.1*[x-14.05]^2)+8.300000000000001,10.33<x<12.85

y=-(0.19*[x-13.53]^2)+8.800000000000001,9.33<x<10.5

y=-(0.06*[x-12.66]^2)+6.7,7.73<x<8.74

y=-(0.04*[x-4.3]^2)+6.57,8.74<x<9.41

y=0.1*[x-4.22]^2+4,4.13<x<7.73

y=1.04*[x-2.33]^0.5+2.98,2.33<x<3.03

y=-(2.22*[x-1.12]^(1/3))+5.53,2.35<x<4.2

y=0.53*[x-2.82]^3+3.12,1.52<x<2.32

y=0.36*[x-2.96]^2+1.26,1.51<x<4.01

y=0.4*[x-2.96]^2+0.34,1.81<x<4.27

y=1.28*[x-2.48]^3+2.14,1.66<x<1.81

y=-(4.1*[x-3.76]^(1/3))+2.88,3.7382<x<4.07

y=0.137*x+3.43,3.03<x<4.13

y=-(0.04*[x-16.09]^2)+5.17,5.76<x<8.68

y=0.21*[x-10.78]^2+2.04,8.43<x<15.03

y=-(0.18*[x-17.13]^2)+6.32,14.73<x<18.28

y=0.09*[x-15.32]^2+1.29,11.93<x<15.53

y=0.03*[x-15.32]^2+1.27,15.53<x<18.15

y=-(0.03*[x-22.7]^2)+2.12,18.15<x<25.8

y=-(0.03*[x-17.16]^2)+6.1,17.64<x<20.53

y=0.04*[x-28.62]^2+2.85,19.96<x<25.24

y=-(0.05*[x-20.86]^2)+8.85,16.94<x<24.34

y=-(0.21*[x-27.6]^3)+0.63,24.9<x<27.72

y=-(0.07000000000000001*[x-33.5]^3)+1.39,34.28<x<36

y=0.27*[x-36.9]^3+2.41,35.18<x<38.55

y=2.2/(x-38)+3.8,36.18<x<37.35

y=0.6899999999999999*[x-36.62]^2+0.05,36<x<37.35

y=1/(x-39)+3.5,37.42<x<38.68

y=0.6899999999999999*[x-38.05]^2+0.12,37.34<x<38.7

y=0.8/(x-40)+3.5,37.95<x<39.72

y=0.57*[x-39]^2+0.35,38.66<x<39.74

y=0.41*[x-39.1]^2+0.9,39.67<x<40.5

y=0.8/(x-40.85)+3.93,38.6<x<40.49

y=0.02*[x-29.4]^3+10.91,23.95<x<25.7

y=0.02*[x-20.33]^3+6.8,25.7<x<26.37

y=-(0.95*[x-2.77]^3)+0.1,1.62<x<3

y=0.03*[x-2.73]^3+0.07000000000000001,2.98<x<5.76

y=-(0.14*[x-26.9]^3)+9.91,27.88<x<28.55

y=-(0.18*[x-28.38]^3)+9.75,26.12<x<27.89

y=-(0.14*[x-28.5]^3)+9.970000000000001,25.18<x<26.21

y=-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48,32.77<x<34.11

y=-(0.11*[x-30.97]^3)+7.72,28.38<x<31.25

y=0.32*[x-30.98]^3+7.71,31.25<x<32.74

y=0.11*[x-35.95]^3+13.14,32.72<x<34.07

y=-(1.59*[x-29.06]^3)+7.24,29.45<x<30.19

y=0.14*[x-31.2]^2+4.86,28.95<x<31

y=-(2.42*[x-28.1]^(1/2))+9.109999999999999,30.95<x<35.18

y=2.42*[x-30.3]^0.5+2.95,30.26<x<31.95

y=-(1.66*[x-30.3]^0.5)+3.38,30.26<x<30.69

y=-(0.42*[x-33.78]^2)+7.35,32.47<x<35.16

y=-(0.42*[x-30.53]^2)+9.85,32.32<x<33.08

y=-(0.34*[x-32.7]^2)+8.6,35.13<x<36.24

y=0.05*[x-40.53]^2+3.4,35.57<x<38.6

y=0.028*[x-28.08]^3+0.62,27.7<x<30.24

y=0.09*[x-29.49]^3+0.87,30.24<x<31.79

y=5.34*[x-31.5]^(1/2)-0.99,31.79<x<32.49

y=0.7*[x-32.55]^2+0.9399999999999999,31.55<x<33.43

y=1.3*[x-33.93]^2+1.16,33.03<x<35.63

y=3.9*[x-32.8]^(1/2)+0.32,33.036<x<33.77

y=1.9*[x-30.7]^0.5+2.2,30<x<32.01

y=-(1.58*[x-30.7]^0.5)+2.53,30.69<x<31.27

y=-(0.07000000000000001*[x-31.67]^2)+12.12,26.1<x<28.95

y=-(0.15*[x-31.67]^2)+12.12,27.26<x<29.1

y=-(0.42*[x-31.1]^2)+11.96,28.3<x<29.37

y=-(0.06*[x-35.1]^2)+12.46,32.39<x<35.11

y=-(0.06*[x-31.81]^2)+11.79,32.47<x<35.58

y=-(0.22*[x-30.96]^2)+11.46,32.14<x<33.86

y=-(0.08*[x-29.84]^3)+14.5,31.51<x<32.73

y=0.12*[x-31.37]^3+14.18,29.12<x<30.45

y=12.85,26.26<x<29.13

y=-(7.83*[x-29.89]^2)+17.01,29.09<x<29.17

y=0.26*[x-30.81]^2+11.37,29.12<x<31.13

y=0.22*[x-30.24]^2+11.22,31.13<x<32.73

y=-(0.02*[x-31.96]^2)+12.27,29.12<x<31.05

y=-(0.02*[x-45.46]^2)+16.4,31.05<x<32.48

y=4.74*[x-29.97]^2+3.31,31.47<x<31.61

y=[0.7^2-[x-32.22]^2]^(1/2)+15.1,31.56<x

y=-(2.35*[x-31.97]^2)+17.27,32.9<x<33.09

y=-(1.39*[x-32.35]^2)+16.76,31.61<x<32.8

y=-(0.22*[x-31.67]^2)+14.93,28.95<x<30.13

0.43*[x-30.38]^2+9.17<y<0.25*[x-30.96]^2+9.6,27.82<x<29.62,vector(r,g,b)=vector(1,0.453,0.906)

-(2.22*[x-29.89]^2)+9.609999999999999<y<-(0.12*[x-32.24]^2)+10.89,29.62<x<30.33,vector(r,g,b)=vector(1,0.453,0.906)

0.25*[x-30.53]^2+9.17<y<-(0.12*[x-32.24]^2)+10.89,30.33<x<30.67,vector(r,g,b)=vector(1,0.453,0.906)

0.25*[x-30.53]^2+9.17<y<-(0.19*[x-27.96]^2)+12.07,30.67<x<31.67,vector(r,g,b)=vector(1,0.453,0.906)

-(0.19*[x-27.96]^2)+12.07<y<-(0.12*[x-32.24]^2)+10.89,30.71<x<31.25,vector(r,g,b)=vector(1,0.226,0.226)

-(0.19*[x-27.96]^2)+12.07<y<-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,31.25<x<31.67,vector(r,g,b)=vector(1,0.226,0.226)

0.25*[x-30.53]^2+9.17<y<-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,31.67<x<31.88,vector(r,g,b)=vector(1,0.226,0.226)

-(1.82*[x-33.45]^2)+14.07<y<-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,31.88<x<32.03,vector(r,g,b)=vector(1,0.226,0.226)

-(5.12*[x-32.65]^3)+9.119999999999999<y<-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,31.975<x<32.19,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.32*[x-30.98]^3+7.71<y<-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,32.19<x<32.26,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.32*[x-30.98]^3+7.71<y<-(3.09*[x-32.84]^3)+9.890000000000001,32.26<x<32.84,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(1.16*[x-28.96]^2)+16.97<y<0.22*[x-30.24]^2+11.22,31.13<x<31.15,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82<y<0.22*[x-30.24]^2+11.22,31.15<x<32.21,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

2.37*[x-31.97]^2+10.44<y<0.22*[x-30.24]^2+11.22,32.21<x<32.64,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

2.37*[x-31.97]^2+10.44<y<-(1.46*[x-31.91]^2)+13.25,32.64<x<32.81,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(0.12*[x-32.24]^2)+10.89<y<0.26*[x-30.81]^2+11.37,29.59<x<31.15,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.25*[x-30.96]^2+9.6<y<0.26*[x-30.81]^2+11.37,29.12<x<29.59,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

0.25*[x-30.96]^2+9.6<y<0.03*[x-20.64]^2+10.5,27.8<x<29.12,vector(r,g,b)=vector(249/255,198/255,97/255)

-(3.09*[x-32.84]^3)+9.890000000000001<y<2.37*[x-31.97]^2+10.44,32.23<x<32.81,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.46*[x-31.91]^2)+13.25<y<0.22*[x-30.24]^2+11.22,32.64<x<32.81,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.08*[x-29.84]^3)+14.5<y<0.03*[x-23.96]^2+11.8,31.8<x<32.81,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.11*[x-35.95]^3+13.14<y<0.03*[x-23.96]^2+11.8,32.81<x<33.4,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.11*[x-35.95]^3+13.14<y<0.03*[x-23.96]^2+11.8,33.4<x<33.6,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.11*[x-35.95]^3+13.14<y<-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48,33.6<x<34.11,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.03*[x-23.96]^2+11.8<y<-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48,33.09<x,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(2.35*[x-31.97]^2)+17.27<y<-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48,32.9<x<33.09,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

[0.7^2-[x-32.22]^2]^(1/2)+15.1<y<-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48,32.77<x<32.9,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

[0.7^2-[x-32.22]^2]^(1/2)+15.1<y<-(1.39*[x-32.35]^2)+16.76,31.61<x<32.77,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

y=1.23*[x-29.82]^2+7.07,27.8<x<28.38

y=0.03*[x-20.64]^2+10.5,27.8<x<29.18

y=0.43*[x-30.38]^2+9.17,27.83<x<30.04

y=0.25*[x-30.53]^2+9.17,30.04<x<32.19

y=0.25*[x-30.96]^2+9.6,27.82<x<29.62

y=-(0.12*[x-32.24]^2)+10.89,29.59<x<31.25

y=-(0.12*[x-30.81]^2)+10.82,31.25<x<32.26

y=-(3.09*[x-32.84]^3)+9.890000000000001,32.23<x<32.84

y=-(5.12*[x-32.65]^3)+9.119999999999999,31.975<x<32.14

y=2.37*[x-31.97]^2+10.44,32.21<x<32.81

y=-(1.46*[x-31.91]^2)+13.25,32.64<x<32.81

y=[0.89^2-[x-27.59]^2]^(1/2)+13.56,x<28.4

y=1.6*[x-27.96]^2+11.1,26.7<x<26.92

y=-(0.96*[x-27.46]^2)+15.47,28.01<x<29.13

y=0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12,26.37<x<28.07

y=-(0.96*[x-27.54]^2)+15.37,26.07<x<26.37

y=-(0.5*[x-24.6]^3)+15.45,26.17<x<26.33

y=-(1.16*[x-28.96]^2)+16.97,31.15<x<31.28

y=-(0.06*[x-28.96]^2)+18.27,29.29<x<32.31

y=-(0.2*[x-28.46]^2)+18.27,29.54<x<31.05

y=-(0.07000000000000001*[x-27.5]^2)+18.27,29.54<x<30.7

y=-(0.07000000000000001*[x-27.96]^2)+18.26,29.54<x<30.7

y=-(0.07000000000000001*[x-30.46]^2)+18.37,28.95<x<30.46

y=-(0.07000000000000001*[x-27.96]^2)+18.77,29.54<x<30.46

y=-(0.12*[x-30.46]^2)+18.79,28.03<x<30.07

y=-(0.32*[x-30.46]^2)+19.77,28.2<x<29.12

y=-(0.17*[x-30.96]^2)+19.77,27.69<x<29.12

y=0.35*[x-24.96]^2+16.07,27.11<x<28.04

y=1.2*[x-26.4]^2+16.12,27.6<x<28.1

y=-(3*[x-25.96]^2)+26.37,27.5<x<27.59

y=0.22*[x-22.96]^2+14.67,25.32<x<27.59

y=-(0.19*[x-27.96]^2)+12.07,30.71<x<31.67

y=-(0.19*[x-28.46]^2)+10.87,30.2<x<30.8

y=[[0.9399999999999999]^2-[x-1.75]^2]^0.5+4.55,0.84<x<2.47

y=2.1*[x-0.9399999999999999]^3+4.81,0.02<x<0.85

y=0.03*[x-6.46]^2+4.67,2.47<x<6.79

y=-(0.29*[x-2.6]^3)+3.34,0.86<x<2.25

y=-(0.14*[x-2.1]^3)+2.78,0.14<x<2.16

y=-(0.04*[x-2.6]^3)+2.01,0.35<x<1.62

y=-(5.03*[x+0.78]^(1/3))+7.85,-0.02<x<0.42

y=-(1.2*[x-0.34]^(1/2))+2.7,0.02<x<1.68

y=0.15*[x+1.2]^3-2.17,2.02<x<2.469

y=0.03*[x-23.96]^2+11.8,31.98<x<33.4

[x-27.76]^2+[[y-13.95]/2]^2=0.15^2

y=-[[0.74]^2-[x-32.26]^2]^0.5+14.8,vector(r,g,b)=vector(1,0.37,0.2)

y=-[[0.71]^2-[x-32.25]^2]^0.5+14.97

y>-[[0.74]^2-[x-32.26]^2]^0.5+14.8,y<-[[0.71]^2-[x-32.25]^2]^0.5+14.97,vector(r,g,b)=vector(1,0.37,0.2)

y=-[[0.91]^2-[x-27.56]^2]^0.5+13.95

y=-[[0.88]^2-[x-27.62]^2]^0.5+13.72,vector(r,g,b)=vector(1,0.37,0.2)

y>[-[[0.88]^2-[x-27.62]^2]^0.5+13.72],y<[-[[0.91]^2-[x-27.56]^2]^0.5+13.95],vector(r,g,b)=vector(1,0.37,0.2)

[x-32.46]^2+[[y-15.24]/2]^2=0.15^2

y=-(1.74*[x-27.46]^2)+15.47,28.4<x<28.69

y=-(1.82*[x-33.45]^2)+14.07,31.88<x<32.03

y=-(2.22*[x-29.89]^2)+9.609999999999999,29.61<x<30.33

y=0.2*[x-29.96]^2+17.17,31.72<x<32.98

y=-(0.51*[x-33.46]^2)+19.1,32.95<x<34.78

y=-(1.92*[x-33.96]^2)+20.87,35.32<x<35.43

y=0.91*[x-33.69]^2+13.97,33.7<x<35.43

y=0.78*[x-32.96]^2+13.97,33.6<x<34.9

y=-(1.61*[x-33.46]^2)+20.12,34.49<x<34.89

y=-(1.61*[x-34.96]^2)+19.97,33.26<x<33.79

y=-(1.61*[x-34.46]^2)+18.4,33.67<x<35.33

y=-(0.65*[x-34.46]^2)+17.47,33.58<x<34.36

y=-(0.65*[x-34.46]^2)+16.57,33.4<x<34.31

y=-(0.28*[x-34.4]^2)+15.97,33.4<x<34.18

y=-(0.02*[x-15.46]^2)+17.86,23.72<x<25.68

y=-(0.26*[x-23.46]^2)+16.51,22.55<x<23.75

y=0.05*[x-26.96]^2+11.47,23.33<x<26.3

y=0.15*[x-25.46]^2+11.45,22.61<x<23.33

y=-(1.43*[x-23.52]^2)+17.64,22.01<x<22.56

y=0.99*[x-23.96]^2+10.87,22.04<x<22.62

y=-(0.84*[x-23.96]^2)+15.57,22.66<x<23.53

y=0.11*[x-25.96]^2+11.87,23.4<x<26.1

y=0.37*[x-25.96]^2+10.16,22.67<x<23.4

y=0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001,23.3<x<25.69

y=-(0.05*[x-25.96]^2)+14.27,23.25<x<24.58

y=-(0.05*[x-30.96]^2)+15.67,24.09<x<24.91

y=-(0.11*[x-29.96]^2)+15.67,24.67<x<25.4

y=-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67,22.11<x<23.3

-(0.84*[x-23.96]^2)+15.57<y<0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001,23.3<x<23.53,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

-(0.84*[x-23.96]^2)+15.57<y<-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67,22.66<x<23.3,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.15*[x-25.46]^2+11.45<y<-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67,22.61<x<22.66,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.99*[x-23.96]^2+10.87<y<-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67,22.11<x<22.61,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.15*[x-25.46]^2+11.45<y<0.37*[x-25.96]^2+10.16,22.61<x<23.33,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.05*[x-26.96]^2+11.47<y<0.11*[x-25.96]^2+11.87,23.33<x<26.1,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.05*[x-26.96]^2+11.47<y<-(0.18*[x-28.38]^3)+9.75,26.1<x<26.3,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.37*[x-25.96]^2+10.16<y<-(0.84*[x-23.96]^2)+15.57,22.66<x<23.53,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.11*[x-25.96]^2+11.87<y<0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001,23.53<x<25.69,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.11*[x-25.96]^2+11.87<y<-(0.14*[x-28.5]^3)+9.970000000000001,25.69<x<26.21,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.99*[x-23.96]^2+10.87<y<-(1.43*[x-23.52]^2)+17.64,22.04<x<22.11,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67<y<-(1.43*[x-23.52]^2)+17.64,22.11<x<22.56,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.75*[x-23.46]^2)+15.67<y<-(0.26*[x-23.46]^2)+16.51,22.56<x<23.3,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001<y<-(0.26*[x-23.46]^2)+16.51,23.3<x<23.75,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001<y<-(0.02*[x-15.46]^2)+17.86,23.75<x<25.32,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.06*[x-33.46]^2+9.470000000000001<y<0.22*[x-22.96]^2+14.67,25.32<x<25.69,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.14*[x-28.5]^3)+9.970000000000001<y<0.22*[x-22.96]^2+14.67,25.69<x<26.17,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-28.38]^3)+9.75<y<12.85,26.17<x<27.8,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.18*[x-28.38]^3)+9.75<y<1.23*[x-29.82]^2+7.07,27.8<x<27.88,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.14*[x-26.9]^3)+9.91<y<1.23*[x-29.82]^2+7.07,27.88<x<28.38,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.03*[x-20.64]^2+10.5<y<12.85,27.8<x<29.13,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

12.85<y<0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12,26.17<x<26.7,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

[0.89^2-[x-27.59]^2]^(1/2)+13.56<y<0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12,26.7<x<26.92,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12<y<0.22*[x-22.96]^2+14.67,26.17<x<27.59,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

[0.89^2-[x-27.59]^2]^(1/2)+13.56<y<0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12,26.92<x<28.07,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

[0.89^2-[x-27.59]^2]^(1/2)+13.56<y<-(0.96*[x-27.46]^2)+15.47,28.07<x<28.4,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.74*[x-27.46]^2)+15.47<y<-(0.96*[x-27.46]^2)+15.47,28.4<x<28.69,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

12.85<y<-(0.96*[x-27.46]^2)+15.47,28.69<x<29.13,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

12.85<y<1.6*[x-27.96]^2+11.1,26.7<x<26.92,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

12.85<y<-[[0.88]^2-[x-27.62]^2]^0.5+13.72,26.92<x,vector(r,g,b)=vector(249/255,224/255,82/255)

12.85<y<-(1.74*[x-27.46]^2)+15.47,28.5<x<28.69,vector(r,g,b)=vector(249/255,224/255,82/255)

-(0.08*[x-29.84]^3)+14.5<y<-[[0.74]^2-[x-32.26]^2]^0.5+14.8,31.51<x<31.98,vector(r,g,b)=vector(249/255,224/255,82/255)

0.03*[x-23.96]^2+11.8<y<-[[0.74]^2-[x-32.26]^2]^0.5+14.8,31.98<x,vector(r,g,b)=vector(249/255,224/255,82/255)

-[[0.71]^2-[x-32.25]^2]^0.5+14.97<y<[0.7^2-[x-32.22]^2]^(1/2)+15.1,[[x-32.46]^2+[[y-15.24]/1.25]^2]>0.15^2,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

-[[0.91]^2-[x-27.56]^2]^0.5+13.95<y<[0.89^2-[x-27.59]^2]^(1/2)+13.56,[x-27.76]^2+[[y-13.95]/1.25]^2>0.14^2,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

-(1.61*[x-33.46]^2)+20.12<y<-(1.61*[x-34.46]^2)+18.4,34.49<x<34.89,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.91*[x-33.69]^2+13.97<y<-(1.61*[x-34.46]^2)+18.4,34.89<x<35.33,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.91*[x-33.69]^2+13.97<y<-(1.92*[x-33.96]^2)+20.87,35.33<x<35.43,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

0.91*[x-33.69]^2+13.97<y<0.78*[x-32.96]^2+13.97,33.7<x<34.89,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48<y<0.78*[x-32.96]^2+13.97,33.6<x<33.7,vector(r,g,b)=vector(0,0,0)

-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48<y<-(1.61*[x-34.96]^2)+19.97,33.26<x<33.6,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.78*[x-32.96]^2+13.97<y<-(1.61*[x-34.96]^2)+19.97,33.6<x<33.67,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.78*[x-32.96]^2+13.97<y<-(1.61*[x-34.46]^2)+18.4,33.67<x<34.49,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

0.78*[x-32.96]^2+13.97<y<-(1.61*[x-33.46]^2)+20.12,34.49<x<34.89,vector(r,g,b)=vector(205/255,81/255,28/255)

-(1.61*[x-34.46]^2)+18.4<y<-(0.51*[x-33.46]^2)+19.1,33.67<x<34.78,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.61*[x-34.96]^2)+19.97<y<-(0.51*[x-33.46]^2)+19.1,33.26<x<33.67,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48<y<-(0.51*[x-33.46]^2)+19.1,32.98<x<33.26,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.08*[x-29.88]^3)+18.48<y<0.2*[x-29.96]^2+17.17,32.77<x<32.98,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.39*[x-32.35]^2)+16.76<y<0.2*[x-29.96]^2+17.17,31.72<x<32.77,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(1.39*[x-32.35]^2)+16.76<y<-(0.06*[x-28.96]^2)+18.27,31.61<x<31.72,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

4.74*[x-29.97]^2+3.31<y<-(0.06*[x-28.96]^2)+18.27,31.47<x<31.61,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.02*[x-45.46]^2)+16.4<y<-(0.08*[x-29.84]^3)+14.5,31.46<x<32.48,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.02*[x-45.46]^2)+16.4<y<-(0.06*[x-28.96]^2)+18.27,31.05<x<31.46,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.02*[x-31.96]^2)+12.27<y<-(0.06*[x-28.96]^2)+18.27,28.95<x<31.05,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.07000000000000001*[x-30.46]^2)+18.37<y<-(0.07000000000000001*[x-27.96]^2)+18.77,29.36<x<30.46,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.07000000000000001*[x-30.46]^2)+18.37<y<-(0.12*[x-30.46]^2)+18.79,28.03<x<29.36,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.96*[x-27.46]^2)+15.47<y<-(0.07000000000000001*[x-30.46]^2)+18.37,28.01<x<28.95,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

-(0.32*[x-30.46]^2)+19.77<y<-(0.17*[x-30.96]^2)+19.77,27.6<x<29.12,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

1.2*[x-26.4]^2+16.12<y<0.35*[x-24.96]^2+16.07,27.6<x<28.04,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)

0.07000000000000001*[x-28.85]^3+15.12<y<-(0.32*[x-30.46]^2)+19.77,27.6<x<28.01,vector(r,g,b)=vector(237/255,154/255,50/255)


Graph of the formula

This file was created by Graphing Calculator 4.0.
Visit Pacific Tech to download the helper application to view and edit these equations live.